.

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนวัดตาล

 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    รางวัลดีเด่นที่ได้รับ 
รางวัลดีเด่นที่ได้รับ
 

 รางวัลโรงเรียน 5 ส และส้วมสุขใจดีเด่น ประจำปี 2558

 ผลการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2556

        ค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ 4 ของโรงเรียนภาครัฐ สังกัด สพป.นนทบุรี เขต 2

        กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ 1ของโรงเรียนภาครัฐ สังกัด สพป.นนทบุรี เขต 2

 เป็นโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของสพฐ. พ.ศ.2550

 เป็นโรงเรียนชนะการประกวดการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน อันดับ 2 ของ สพป.นนทบุรี เขต 2 พ.ศ.2553

 เป็นโรงเีรียนต้นแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ ของสพป.นนทบุรี เขต 2 พ.ศ.2550-2554 5 ปีติดต่อกัน

 ได้รับการประเมินมาตรฐานการศึกษาและประเมินผลคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับ ดีมาก

 การบริหารจัดการศึกษา KPI ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

 เป็นโรงเรียนต้นแบบน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนการศึกษาในสถานศึกษา (สถานศึกษาพอเพียง)

 เ้ป็นโรงเรียนนำร่องยกระดับคุณภาพการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของสสวท. 3 ปี (พ.ศ.2553-2555)

 รางวัลชนะเลิศ การประกวดนาฎศิลป์ไทย ระดับ สพป.นนทบุรี เขต 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62

        รำไทยอนุรักษ์

        รำไทยสร้างสรรค์

 การแข่งขันระดับภาคงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62

       รำไทยอนุรักษ์ ได้รับรางวัล เหรียญทอง

       รำไทยสร้างสรรค์ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

 รางวัลชนะเลิศ การประกวดเดี่ยวระนาดเอก ระดับ สพป.นนทบุรี เขต 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

        เดี่ยวระนาดเอก ได้รับรางวัล เหรียญทอง

 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67

       เดี่ยวระนาดเอก ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 1

  ได้รับรางวัลโรงเรียนดีมีคุณภาพ ในระดับ ดีมาก

       ห้องเรียนคุณภาพ ระดับ ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2561

 รางวัลชนะเลิศ การประกวดเดี่ยวระนาดเอก ระดับ สพป.นนทบุรี เขต 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

        เดี่ยวระนาดเอก ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 1

 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

       เดี่ยวระนาดเอก ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 9

 ผลการสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2562

        ค่าเฉลี่ยรวมสูงทุกวิชาเป็นอันดับ 9 ของโรงเรียนภาครัฐ สังกัด สพป.นนทบุรี เขต 2

 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70

       เดี่ยวระนาดเอก ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

 การประกวดโรงเรียน 1 นวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

       ได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ

 การประกวดโครงการลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ "ทำดี ทำได้ ทำทันที" ประจำปี 2566

       ได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 24 ระดับประเทศ

 

 
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 มิถุนายน 2567
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 100.28.227.63
คุณเข้าชมลำดับที่ 452,583
 
โรงเรียนวัดตาล
เลขที่ 39 หมู่ 1 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Tel : 0-2501-7210  Fax : 0-2501-7210
Email : wattalschool@hotmail.co.th