.

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนวัดตาล

 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ข้อมูลการติดต่อ 
ข้อมูลการติดต่อ
 

โรงเรียนวัดตาล

39 หมู่ 1 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร 02-5017210 แฟ็กซ์ 02-5017210  อีเมล์ wattalschool@hotmail.co.th

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ
1 นางสาวสุจรินทร์  วรรณมาศ ผู้อำนวยการ 089-4966878
2 นางสาวสุธาศิณีย์  บุญถึง หน.ฝ่ายงานบริหารงบประมาณ 02-5017210
3 นางสาวกัลยา  ปราบสกุล หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป  
4 นางสาววราภรณ์  พรมทอง หน.ฝ่ายงานบริหารบุคคล 02-5017210
5 นางสาวจารุวรรณ  ชวดพงษ์ หน.ฝ่ายงานบริหารวิชาการ 02-5017210
6 นางอรัญญา  ไชวิเศษ ครูประจำชั้นอนุบาล 2 02-5017210
7 นางสาวพัชรินทร์  คงแสงเงิน ครูประจำชั้นอนุบาล 2 02-5017210
8 นางสาวเข็มพร  ภูบาลชื่น ครูประจำชั้นอนุบาล 2 02-5017210
9 นางสาวโสธิญา  นิจจารีย์ ครูประจำชั้นอนุบาล 3 02-5017210
10 นางสาวเปรมธิดา  แจ่มใส ครูประจำชั้น ป.1/1 02-5017210
11 นางสาวเยาวลักษณ์  ยุพานิช ครูประจำชั้น ป.1/2 02-5017210
12 นางสาววราภา  เตมียะชาติ ครูประจำชั้น ป.2/1 02-5017210
13 นางสาวสินีนาฎ  จิระพรพาณิชย์ ครูประจำชั้น ป.2/2 02-5017210
14 นางสาวลัดดา  เอกสุข ครูประจำชั้น ป.3/1 02-5017210
15 นางสาวพิมพร  ลูกหยี ครูประจำชั้น ป.3/2 02-5017210
16 นางสาวกัลยา  ปราบสกุล ครูประจำชั้น ป.4/1 02-5017210
17 นางสาธิยา  ไทรชมภู ครูประจำชั้น ป.4/2 02-5017210
18 นางสาววรรณนิสา  ขุนโยธา ครูประจำชั้น ป.5/1 02-5017210
19 นายอภิวัตร  ดาษดา ครูประจำชั้น ป.5/2 02-5017210
20 นางสาวสุธาศิณีย์  บุญถึง ครูประจำชั้น ป.6/1 02-5017210
 21 นายคณิตินกานต์  อาสนา ครูประจำชั้น ป. 6/2 02-5017210
22  นายวิชัย  สมพงษ์ ครู อัตราจ้าง อบจ. 02-5017210
23   ครู อัตราจ้าง อบจ. 02-5017210
24  นางสาวพัชราภรณ์  ยิ้มแย้ม เจ้าหน้าที่ธุรการ 02-5017210

 

 
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 10 ธันวาคม 2566
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.205.26.39
คุณเข้าชมลำดับที่ 363,117
 
โรงเรียนวัดตาล
เลขที่ 39 หมู่ 1 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Tel : 0-2501-7210  Fax : 0-2501-7210
Email : wattalschool@hotmail.co.th