.

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนวัดตาล

 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ������������������������������������������������ 
������������������������������������������������
 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ตั้งแต่เปิดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดตาลมีผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน มาแล้วจำนวน 13 คน คือ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายทองดี (สิงห์) กร่างสะอาด ครูใหญ่ พ.ศ.2476-2491
2 นายบุญมี คงอ่อน ครูใหญ่ พ.ศ.2491-2493
3 นายอำพล ปรีชาหาญ ครูใหญ่ พ.ศ.2493-2501
4 นายจรัญ จิตรบรรเทา ครูใหญ่ พ.ศ.2501-2511
5 นายสมคิด ปานเนาว์ ครูใหญ่ พ.ศ.2511-2521
6 นายสมชาย สุทธิประเสริฐ ครูใหญ่ พ.ศ.2521-2525
7 นายสุวิช หลาวทอง รก. ครูใหญ่ พ.ศ.2525-2526
8 นายธวัชชัย กฤษณัมพก ครูใหญ่ พ.ศ.2526-2539
9 นายชุมพล ภู่ภักดี อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2539-2544
10 นางสุพัตรา เหมวิจิตร อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2544-2547
11 นายไพโรจน์ ศิริสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2547-2557
12 นายศุภกฤษ ไชยศร ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2557-2561
13 นางศิริวรรณ สมบูรณ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ.2561 ถึง ปัจจุบัน

 

 
กันยานยน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 กันยานยน 2564
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.227.235.216
คุณเข้าชมลำดับที่ 171,396
 
โรงเรียนวัดตาล
เลขที่ 39 หมู่ 1 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Tel : 0-2501-7210  Fax : 0-2501-7210
Email : wattalschool@hotmail.co.th