หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ประกาศ ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา  2564
อนุบาล 1 เด็กที่เกิดระหว่าง 17 พ.ค. 59 - 16 พ.ค. 60
ประถมศึกษาปีที่ 1 เด็กที่เกิดระหว่าง 1 ม.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57
รับสมัครวันที่ 16 - 20 เม.ย. 64 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ติดต่อสอบถาม 02-501-7210
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 2,000 บาท 
      การรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 
       การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 หลักสูตร PIEPN ห้องเรียนภาษาอังกฤษ เรียนกับครูชาวต่างประเทศ
กำหนดการรับใบงาน 
       กำหนดรับใบงานวันที่ 14-15 มิถุนายน 2564
แจ้งการเปิดเรียนวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
มหัศจรรย์แห่งการให้อภัย 
      web1/file_editor/file/mm.pdf

วันไหว้ครู 
      "ครู" มีความหมายว่า ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ซึ่งมีผู้กล่าวว่ามาจากคำว่า ครุ (คะ-รุ) ที่แปลว่า "หนัก" อันหมายถึง ความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้น นับเป็นภาระหน้าที่ที่หนักหนา

 
ภาพกิจกรรม
 
การพัฒนา ปรับปรุง อาคาร สถานที่
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand
กิจกรรมวันมาฆบูชา 2564
งานต้อนรับ ผอ.สุจรินทร์ วรรณมาศ

Pr Report @wattalsc
 

                              

 
 

Facebook โรงเรียนวัดตาล